Irish

[layerslider_vc id=”54″]

Fáilte chuig Roinn na Gaeilge. Tá roinn ghníomhach agus dhíograiseach againn anseo i gColáiste Mhaincín Naofa, ag comhoibriú ar son gach scólaire chun a chumas a bhaint amach san ábhar féin agus chun comhshaol dearfach a chothú i dtaobh na teanga i gcoitinne.

Welcome to the Irish Department (Roinn na Gaeilge). We have an active and diligent team of teachers working together to improve every student’s standard of Irish and to promote a positive environment for the learning of the language.

Mission of the department – Ár misean

Is é misean Roinn na Gaeilge ná gach iarracht a dhéanamh chun freastal ar leibhéil chumais gach scólaire; atmaisféar dearfach, spreagúil Gaelach a chothú sa rang Gaeilge agus i gcomhshaol na scoile araon; agus a chur ar shúile na scoláirí go léir gur teanga bheo fheidhmiúil í an Ghaeilge sa saol inniu.

It is the mission of the Irish Department to help every student achieve his full potential, and to create a positive and stimulating atmosphere in the classroom and in the wider school environment. Our hope is that each student here will recognise Irish (Gaeilge) as a living and viable language.

Aims & Objectives of the department – Ár spriocanna

Is í aidhm na Roinne ná cumas cumarsáide sa Ghaeilge a fhorbairt i ngach scoláire trí chomtháthú a dhéanamh ar na ceithre scil teanga- scileanna labhartha, éisteachta, scíbhneoireachta agus léitheoireachta. Chomh maith leis sin tá sé mar sprioc againn múinín an dalta a chothú ina chumas féin, agus go mbainfidh sé caighdéan ard amach sna Scrúdaithe Stáit. Mar aon leis sin is mian linn meas agus bród a chothú i dtaca le teanga, cultúr agus oidhreacht na Gaeilge le linn saol na scoile agus ar aghaidh sa saol lasmuigh den scoil.

It is the aim of Roinn na Gaeilge to develop every student’s ability to communicate through Irish by enhancing her spoken, listening, written and reading skills. It is also our aim to instill a confidence in every student as to his ability, and to help him achieve his full potential in the State Examinations. We aim to nurture a love for the Irish language, culture and heritage in our students during his time here in St. Munchin’s College and beyond.

IMG_7930

Timetabled Periods – An clár ama

An chéad bhliain/First year    – 5 rang sa tseachtain/periods per week

An dara bliain/Second year   – 5 rang sa tseachtain/periods per week

An tríú bliain/Third year         – 5 rang sa tseachtain/periods per week

An idirbhliain/Transition year – 3 rang sa tseachtain/periods per week

An cúigiú bliain/Fifth year     – 6 rang sa tseachtain/periods per week

An séú bliain/Sixth year         – 6 rang sa tseachtain/periods per week

Facilities – Acmhainní agus Áiseanna

 • An Bhialann

Bíonn ciorcal comhrá ar siúl sa bhialann ar an gcéad Aoine de gach mí ag a mbíonn deis ag scoláirí a gcuid Gaeilge a chleachtadh ar bhonn taitneamhach trí bhíthin chomhráití agus cluichí cainte.

The Canteen – Students have an opportunity to practice their spoken Irish in an enjoyable way on the first Friday of every month by attending a ‘ciorcal comhrá’ (conversation circle) at lunchtime. It is also an opportunity for students to mix with other year groups and have fun ‘as Gaeilge’.

 Field Trips – Turasanna agus eile

 • Gearrscannáin sa Rang

Mar chuid de Sheachtain na Gaeilge freastalaíonn lucht na hIdirbhliana ar na gearrscannáin Ghaeilge sa phictiúrlann ar scoil.

Short films ‘as Gaeilge’. During Seachtain na Gaeilge the Transition Year students attend screenings of the latest Irish language short films in the School Cinema.

 • An Amharclann

Freastalaíonn scoláirí na hArdteiste ar an drama An Triail agus ar léachtaí agus imeachtaí ábhartha eile san Amharclann Belltable I Luimneach.

Theatre – Leaving Certificate students attend performances of the play An Triail in the Belltable Theatre and other plays and lectures relevant to their studies as the opportunity arises.

Additional information

Our Junior cycle students use i-Pads in the classroom. As well as interactive exercises that accompany their textbooks we encourage independent learning through a range of educational apps available.

Students present their work using the following applications:

 • Keynote

 • Powerpoint

 • Comic life

 • Showbie

 • Greann Ghaeilge

 • Morfo

 • Puppetpals

 • Aurasama lite

Additional resources include:

www.rte.ie

www.rte.ie/news/nuacht/

www.tg4.ie

www.raidiórírá.ie

www.raidiónalife.ie

www.abairleat.ie

www.focal.ie

www.focloir.ie

http://193.1.97.44/focloir/

From 2012 the paper for the listening exam is part of the main exam paper. These are available in the ‘Past Papers’ tab.

Prior to 2012 the paper for the listening exam is separate from the main exam paper. The listening exam papers are included below beside the relevant year.

 Irish Teachers

Ms O Keehan

Ms H O’Sullivan

Ms Y Minogue

Mr E O’Brien

Mr S Chambers

Mr A O’Byrne

[add_eventon_list number_of_months=”6″ show_limit=”yes” ]